گردنبند خوشه انگور

مارکدار

مشابه طلا

شماره دار

همراه با زنجیر 30 سانت