اسپينر دستي مدل   Glossy Piston

مناسب برای ایجاد تمرکز توسط مغز انسان

چرخش سریع و روان

امکان چرخش روی دست و تمام سطوح

دارای جعبه فلزی