اسپینر چشمی

بدنه فلزی

بسیار روان

چرخش آسان

مناسب برای آرامش عصاب