بسته 3 عددی حجم دهنده لب فولیپس

رنگ قرمز

ویژگی اول

فقط و فقط در عرض چند ثانيه

ویژگی دوم

بزرگ كننده و حجم دهنده آسان

ویژگی سوم

بدون عوارض جانبي و با عملكرد كاملا طبيعي

ویژگی چهارم

زيبا و متفاوت با حجم دهنده لب فوليپس

ویژگی پنجم

زيبايي را به خودتان هديه دهيد

ویژگی ششم

راهي ساده براي اثبات زيبايي خود به ديگران

تاثيري بسيار رضايت بخش تر از تزريق

افزايش حجم طبيعي لب

حفظ خطوط لب و بافت لب شما

بدون هيچ گونه عوارض، درد و كبودي

بدون هيچگونه از عوارض تزريق از جمله: نا متناسب بودن فرم لب، گلوله شدن ژل در لب ، فلج شدن بافت لب، افتادگي لب بعد از تزريق، غير

قرينگي شدن فرم لب و …!