اسپینر فلزی ستاره چهار پر Fidget Spinner Metal Four Blade Star

مناسب برای کاهش استرس و افزایش تمرکز حواس