بوگیر یخچال ناک

30 گرمی

قابل استفاده جهت برطرف نمودن بوی نامطبوع یخچال

با بالاترین گرماژ کربن اکتیو، در بین بوگیرهای موجود