گلدان چینی چندضلعی

رنگ آبی

بسیار ظریف و زیبا

مناسب برای تزیین میز

ارتفاع 11 سانت