پک 3 عدید اسپری بوگیر کفش ناک

با تاثیر گذاری فوری و حذف بوی بد کفش

ضد قارچ و آنتی باکتریال

بدون الکل

هر اسپری 120 سی سی