نیم ست مینا کاری شده

رنگ ثابت

ضد حساسیت

مناسبت جهت استفاده دائم

بسیار زیبا و ظریف

بهترین گزینه جهت هدیه دادن

دارای جعبه فانتزی