پابند استیل

دو ردیف

رنگ ثابت

ضد حساسیت

بسیار زیبا

دارای بسته بندی