اسپینر فلزی ستاره چهار پر Fidget Spinner Metal Four Blade Star

اسپینر فلزی ستاره چهار پر Fidget Spinner Metal Four Blade Star

مناسب برای کاهش استرس و افزایش تمرکز حواس

کنترل سرعت چرخش پره‌ها دست کاربر

ظاهر زیبا در حین چرخش